اوتیسم

تشخیص این مشکل معمولا به صورت زود هنگام امکان‌پذیر نبوده و والدین با مشاهده یکسری از علائم نگران شده و عکس‌العمل نشان می دهند.

نشانه‌هایی همچون عدم ارتباط چشمی ،خیره شدن و صحبت نکردن… باعث نگرانی والدین شده و منجر به مراجعه به پزشک یا روانشناس می گردد.پس از تشخیص اختلال و مشخص شدن شدت بیماری بایددرمان مناسب انجام شود چرا که عدم درمان به موقع در کودک ،سبب ناتوانی در رفتن به مدرسه برقرار کردن ارتباط با همسالان و یادگیری خواهد شد.

در درمان اوتیسم  گفتاردرمانی و آموزش انفرادی (مانند مربی اختصاصی برای آموزش وی) بسیار مفید است.

در برخی موارد نیز بنا به صلاحدید پزشک دارو برای کودک تجویز میشود.

درمان و مشاوره برای والدین این کودکان ضروری است؛ زیرا والدین به خصوص مادر با این موضوع کنار نیامده اند و به دنبال علت و درمان قطعی می‌گردند. همدلی و آگاهی دادن به والدین در طی جلسات از موارد مهم می باشد.

طراحی سایت