مهدی حیدری دستجردی

مشاوره پیش از ازدواج
انجام تستهای شخصیت در انتخاب همسر
آموزش مهارتهای زندگی مشترک
زوج درمانی و رفع تعارضات بین زوجین
مشاوره در زمینه پیمان شکنی زناشویی و مداخلات طلاق

طراحی سایت