بلوغ جنسی

   نوع درمان به این بستگی خواهد داشت که این بلوغ زودرس یا دیررس علتی داشته است یا خیر. اگر علتی برای آن یافت شود، ابتدا آن علت مورد درمان قرار خواهد گرفت. در صورت نبود دلیل مشخص ، داروهایی هست که می‌تواند بلـوغ را به صورت موقت، متوقف یا تحریک کندکه این عمل از طریق  تأثیر برروی هورمون‌ها انجام می گردد.

اگر بنابه تشخیص پزشک ،این بلوغ زودرس موجب بروز مشکلاتی در آینده برای کودک شود (مثل ضعیف شدن استخوان‌ها یا کوتاه قد ماندن )درمان توصیه می‌شود  ودر غیر اینصورت درمان لازم نیست .

 

طراحی سایت