مشاوره تحصیلی

  اهداف ما برای یک برنامه ریزی تحصیلی مناسب ،فقط مباحث درسی را دربر نمی گیرد بلکه در کنار شیوه صحیح مطالعه و راهکارهای مفید درسی ،میزان اضطراب ، سطح برانگیختگی و عملکرد شما را بررسی خواهیم کرد.
چگونگی این بررسی به این صورت است که افت تحصیلی  به مسائل زیادی می تواند مربوط باشد که ممکن است در کنار مشاوره تحصیلی، از مشاوره فردی و خانواده درمانی هم استفاده شود.

سطح بالای استرس و اضطراب باعث می شود کیفیت عملکرد به طور چشمگیری کاهش یابد ،حتی استرس باعث میشود تلاش و پشتکار لازم را نداشته و پذیرای شکست شده که این منجر به عقب نشینی می شود از مسائل مهم دیگری که در کلینیک روانشناسی سماع بررســـی می شود میزان سطح انگیزه و علاقه ی فرد است که بی شک علاقه ی زیاد می تواند پشت کار و توانایی های شما را در مسیر مشخصی به اهداف نزدیک کرده و بهترین نتیجه را رقم بزند.مرحله ی اول سبب شناسی و شناخت توانایی را شامل میشود که شما از طریق تست هوش و آزمون های رغبت سنج و سنجش استعداد به لایه های زیرینی از توانایی ها و شناخت خود می رسید که در کنار مشاور تحصیلی خود می توانید گام به گام به اهدافتان نزدیک تر شده و در کمترین زمان بالاترین بازده را داشته باشید.

طراحی سایت